1. Eğitimin İçeriği: Eğitim içeriğinde yer alan konuları mümkün olduğunca net ve öz olarak ifade edin. Hangi problemler için hangi tekniklerin kullanılabileceğini açıklayın.
  2. Eğitmen Bilgisi ve Tecrübesi: Eğitmeninizi tanıtın ve eğitmeninizin alanındaki tecrübesini, başarılarını ve sertifikalarını mümkün olduğunca detaylı bir şekilde paylaşın.
  3. Eğitimin Amacı: Eğitimin amacını belirtin. Örneğin, katılımcıların problem çözme yeteneklerini arttırmak, verimliliklerini yükseltmek, zaman kayıplarını azaltmak veya hata oranlarını düşürmek gibi hedefler olabilir.
  4. Eğitimin Faydaları: Eğitimin katılımcılara ne gibi faydalar sağlayacağını belirtin. Örneğin, hızlı ve etkili problem çözme yetenekleri kazanarak işlerinin kalitesini arttıracaklarını, hataları minimuma indireceklerini veya verimliliklerini arttırarak maliyetleri düşüreceklerini söyleyebilirsiniz.
  5. Referanslar ve İşletme Başarıları: Önceki eğitimlerinizde veya danışmanlık hizmetlerinizde elde ettiğiniz başarıları ve müşteri memnuniyeti geri bildirimlerini müşterilerinizle paylaşarak güvenilirliğinizi artırabilirsiniz.
  6. Uygulama ve Pratik: Eğitiminizde pratik çalışmalar yapılıyor mu? Eğitim sonrasında katılımcıların edindiği bilgileri nasıl uygulayabileceklerini anlattığınız bir bölüm olabilir.
  7. Eğitimin Süresi ve Şekli: Eğitimin süresi, eğitim şekli (online, yüz yüze vs) gibi detaylarınızı paylaşın.
  8. Eğitim Sonrası Destek: Eğitim sonrasında katılımcılara ne gibi destekler vereceğinizi belirtin. Örneğin, eğitim sonrasında uygulama desteği, sertifikasyon veya danışmanlık hizmetleri gibi seçenekleri müşterilerinizle paylaşabilirsiniz.