TPM (Toplam Verimli Bakım) Nedir?

Üretim tesislerinde ekipmanların çalışma performansı, üretim kalitesi, verimlilik ve maliyetler açısından son derece önemlidir. TPM, üretim tesislerindeki ekipmanların ömrünü arttırmak, performansını en üst seviyede tutmak ve üretim kayıplarını en aza indirmek için tasarlanmış bir sistemdir.

TPM sistemi, tüm ekipman bakımını planlı hale getirerek ve çalışanları ekipmanların bakımına dahil ederek işletme maliyetlerini düşürür ve üretkenliği arttırır. Ayrıca, TPM tesislerin iş güvenliği standartlarının yükseltilmesine ve çalışanların iş yerindeki mutluluğunu arttırmaya da yardımcı olur.

TPM Eğitimi İle Neler Öğreneceksiniz?

TPM eğitimi, üretim tesislerindeki ekipmanların bakımını planlamak, uygulamak ve yönetmek için gereken becerileri öğrenmenize yardımcı olacaktır. Bu eğitim programı aşağıdaki konuları kapsar:

  • TPM’nin temel prensipleri ve faydaları
  • TPM’nin beş ana unsuru: özerk bakım, planlı bakım, kalite bakımı, eğitim ve ekipman geliştirme
  • Bakım yöntemleri ve araçları
  • Bakım ekiplerinin yönetimi ve iş organizasyonu
  • Bakım işlemlerinin iyileştirilmesi için veri analizi teknikleri
  • TPM’nin tesisin işleyişine olan etkileri

Kimler TPM Eğitimine Katılmalıdır?

TPM eğitimi, üretim yöneticileri, mühendisler, bakım personeli ve operatörler gibi üretim tesislerinde çalışan herkes için uygundur. Ayrıca, tesislerinde ekipmanların bakımını yöneten kişiler için de son derece faydalıdır.

TPM Eğitimi Sertifikası

TPM eğitimini tamamladıktan sonra sertifika almaya hak kazanacaksınız. Bu sertifika, üretim tesislerindeki ekipman bakımı yönetiminde sahip olduğunuz bilgi ve becerileri doğrular.

TPM eğitimine katılarak, üretim tesisinizdeki ekipmanların ömrünü uzatarak, performansını en üst seviyede tutarak ve üretim kayıplarını en aza indirerek işletmenizin verimliliğini arttırabilirsiniz.