Kaizen, Japonca’da “iyileştirme” anlamına gelen bir kavramdır. İşletmelerde verimlilik, kalite, maliyet, teslimat zamanı ve güvenlik gibi konularda sürekli iyileştirmeyi hedefleyen bir yönetim felsefesi ve iş geliştirme yaklaşımıdır.

Bu eğitim ile katılımcılar, Kaizen felsefesinin temel prensiplerini, araçlarını ve tekniklerini öğrenerek işletmelerinde iyileştirme çalışmaları yapmak için gerekli yetkinlikleri kazanırlar. Kaizen eğitimi ile katılımcılar, iş süreçlerindeki verimsizlikleri tanımlama, kök neden analizi yapma, çözüm önerileri geliştirme ve uygulama gibi konularda pratik bilgi ve beceriler kazanırlar.

Kaizen eğitimini satışa sunarken, müşterilerinize şu konulara değinebilirsiniz:

  • İşletmelerin verimliliklerini artırmak ve maliyetlerini düşürmek için Kaizen’in önemini
  • Katılımcıların Kaizen prensiplerini ve tekniklerini öğrenerek işletmelerinde sürekli iyileştirme yapmalarını sağlayacaklarını
  • Eğitim sonunda katılımcıların pratik beceriler kazanacaklarını ve bu becerileri işletmelerinde uygulayabileceklerini
  • Kaizen eğitimini aldıktan sonra katılımcıların, işletmelerindeki verimlilik, kalite, teslimat zamanı, maliyet ve güvenlik gibi konularda iyileştirmeler yaparak rekabet avantajı elde edeceklerini.