• Fizibilite Raporu Hazırlama Desteği
Destek TipiGeri ödemesiz (hibe)
Destek Oranı%100
Destek Üst LimitiÇağrı esaslı
Kimler Faydalanabilir• Kamu Kurumları
• Yerel Yönetimler
• Üniversiteler
• Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
• Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
• Organize Sanayi Bölgeleri
• Küçük Sanayi Siteleri
• Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri
• Serbest Bölge İşleticileri
• Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri
• Endüstri Bölgesi Yönetici Şirketleri
• İş Geliştirme Merkezi Yönetici Şirketleri
• Sivil Toplum Kuruluşları
• Birlik ve Kooperatifler
Başvuru ZamanıÇağrı esaslı
Desteklenen GiderlerAjansın sonuç odaklı programları çerçevesinde bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmaları