Kurumsal Gelişim

Gelişim, varlığını sürdüren her canlı organizmanın vazgeçilmez gereksinimi olduğu gibi firmaların varlıklarını sürdürmesi ve büyümesi için de en önemli unsurdur. Firmalar için kurumsal gelişim olarak adlandırılan bu kavram her firmaya ve zamana özel farklılıklar içermektedir. Kurumsal Gelişim kavramı ile ilgili sunulacak danışmanlık; gelişim için gerekli olan yetkinliklerin firma tarafından içselleştirilmesi ve firmanın kendi ihtiyaçlarına göre kendi çözümlerini zamanında, doğru bir şekilde üretebilme kabiliyeti kazanana kadar devam edecek bir süreçtir.

Bilgi Proje olarak uzman kadromuz ile birlikte bu yolculukta sizleri yalnız bırakmıyoruz. Firmanızın Kurumsal Gelişimi adına temel olarak aşağıdaki süreçleri işletiyoruz.

I. Firmanın mevcut durumunun analiz edilmesi (dokümantasyonun incelenmesi, mali tabloların incelenmesi, personeller ile yüzyüze görüşmeler, yönetim ile kısa-orta-uzun vadeli hedeflerin görüşülmesi)

II. Yapılan analiz sonucunda firmaya uygun iyileştirme faaliyetlerinin belirlenmesi ve yol haritasının çıkartılması

III. Üzerinde mutabık kalınan yol haritasına uygun olarak gerekli iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi

IV. Göstergelerin takibi, iyileştirme sonuçlarının analizi ve yeni iyileştirme konularına yönelik çözümlerin firmanın kendi ekibi tarafından sunumunun yapılması

Temel olarak yukarıdaki başlıklar altında yürütülen faaliyetler sonucunda hedefimiz, dışarıdan aldığı yetkinlikleri içselleştiren, gelecekte karşılaşacağı potansiyel sorunları çözmek ve potansiyel fırsatları değerlendirmek için kendi aksiyonlarını alabilen ekipler oluşturmaktır.

Daha detaylı bilgi için info@bilgiproje.com adresinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.