1. Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı –1509
Destek TipiGeri ödemesiz (hibe)
Destek OranıBaşvurulan uluslararası destek programında belirtilen oranlarda
Destek Üst LimitiBaşvurulan uluslararası destek programında belirtilen tutarlarda
Proje SüresiBaşvurulan uluslararası destek programında belirtilen sürelerde
Kimler FaydalanabilirKOBİ veya büyük ölçekli firmalar
Başvuru ZamanıÇağrı esaslı
Desteklenen GiderlerBaşvurulan uluslararası destek programına göre değişiklik gösterebilir ancak temel olarak aşağıdaki giderler destek kapsamında yer almaktadır.
1. Personel giderleri
2. Seyahat giderleri
3. Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın alımları
4. Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan işler
5. Hizmet alımları
6. Malzeme giderleri