TÜBİTAK

  • Sanayi Ar-Ge Destek Programı – 1501
Destek TipiGeri ödemesiz (hibe)
Destek Oranı%75
Destek Üst LimitiSınır yok
Proje SüresiEn fazla 36 ay
Kimler FaydalanabilirKOBİ ölçekli firmalar
Başvuru Zamanı1. Ocak-Şubat
2. Temmuz-Ağustos
Desteklenen Giderler1. Personel giderleri
2. Seyahat giderleri
3. Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın alımları
4. Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan işler
5. Hizmet alımları
6. Malzeme giderleri