• Yurtdışı Tanıtım Desteği
Destek TipiGeri ödemesiz (hibe)
Destek Oranı%50 (hedef ülkelerde %70)
Destek Üst Limiti7.239.000 TL/Yıl
Kimler FaydalanabilirKOBİ veya büyük ölçekli firmalar
Başvuru Zamanı7/24
Desteklenen Giderler• TV ve radyo
• İnternet
• Basılı tanıtım
• Özel tanıtım giderleri
• İç ve dış mekanlarda gerçekleştirilen tanıtım
• Diğer tanıtım harcamaları