• Yurtdışı Şirket ve Marka Alma Desteği
Destek TipiGeri ödemesiz (hibe)
Destek Oranı%50 (hedef ülkelerde %70)
Destek Üst LimitiDestek: 5.429.000 TL Kredi faiz desteği: 13.574.000 TL
Kimler FaydalanabilirKOBİ veya büyük ölçekli firmalar
Başvuru Zamanı7/24
Desteklenen Giderler• Yurt dışında yerleşik şirket/marka alımına yönelik giderler ve buna yönelik kredi faiz gideri