• Yurtdışı Marka Tescil Desteği
Destek TipiGeri ödemesiz (hibe)
Destek Oranı%50 (hedef ülkelerde %70)
Destek Üst Limiti1.357.000 TL/Yıl
Kimler FaydalanabilirKOBİ veya büyük ölçekli firmalar
Başvuru Zamanı7/24
Desteklenen Giderler• Yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri,
• Markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme, avukatlık ile ilgili bütün zorunlu giderleri
• Yurt dışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin avukatlık giderleri