• Ur-Ge Projesi Desteği
Destek TipiGeri ödemesiz (hibe)
Destek Oranı%50 (hedef ülkelerde %70)
Destek Üst Limiti26.790.100 TL
Kimler FaydalanabilirKOBİ veya büyük ölçekli firmalar
Başvuru Zamanı7/24
Desteklenen Giderler• İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderler
• Yurt dışı pazarlama faaliyetine ilişkin giderler
• Alım heyeti faaliyetine ilişkin giderler
• Sanal yurt dışı pazarlama faaliyetine ilişkin giderler
• URGE projelerinin işleyişinin geliştirilmesine yönelik işbirliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler ilişkin giderler
• Kişibaşı günlük konaklama gideri