• Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Desteği
Destek TipiGeri ödemesiz (hibe)
Destek Oranı%50 (hedef ülkelerde %70)
Destek Üst Limiti9.047.000 TL
Kimler FaydalanabilirKOBİ veya büyük ölçekli firmalar
Başvuru Zamanı7/24
Desteklenen Giderler• Tasarımcı/modelist istihdamı için brüt maaş desteği
• Tanıtım harcamaları/yurt dışı fuar katılımlarına ilişkin giderler
• Yurt dışı birimlerin konsept mimari çalışmaları ve kurulum/dekorasyon giderleri
• Yurt dışı birimlerin brüt kira ve kira danışmanlığı giderleri ile vergi/resim/harç giderleri
• Patent/faydalı model/endüstriyel tasarım tescili ve yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma giderleri • Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alınan danışmanlık giderleri